Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Νέα ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2016 για 30 μέλη στην ΑΕΕΠ

4

Από το ΑΣΕΠ, Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-11-2016,  Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει.

 

Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο  «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 12η Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα.

 

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Πρόσκληση 2Ε/2016

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

f t g m

Τα τελευταία νέα

Τα πιο δημοφιλή