Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Νέα ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 320 θέσεις της Προκήρυξης 5Κ/2015

2

Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της υπ’ αριθ. 12/2016 απόφασης της Ολομέλειάς του (σχετ. το από 7-10-2016 Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ) προέβη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση τριακοσίων είκοσι (320) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

 

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων της κατηγορίας Τ.Ε. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.

 

 

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

 

Κατά των νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 5 Νοεμβρίου 2016 έως και την πάροδο της 14ης  Νοεμβρίου 2016, ημέρας Δευτέρας.

 

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Α.Σ.Ε.Π.

 

Ένσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων

 

του Υπουργείου Υγείας από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2015

 

Τ.Θ. 14 308

 

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210−6400241) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο είτε έχει προμηθευτεί μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο, επιλέγοντας: Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είτε έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και  να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Τυπικά προσόντα, κριτήρια ή/και ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Προκήρυξη 5Κ/2015 δεν αξιολογούνται.

 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό του τόπο.

 

Νέος Προσωρινός Πινάκας Απορριπτέων

 

Νέος Προσωρινός Πινάκας Κατάταξης

 

Νέος Προσωρινός Πινάκας Διοριστέων

f t g m

Τα τελευταία νέα

Τα πιο δημοφιλή