Copyright 2021 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Νομοθεσία Νομοθεσία

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

1

Read more ...

27-04-17 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ωρολογίου προγράμματος των ΕΠΑΛ (Αφορά Α' και Β' τάξη)

Β

Read more ...

20-04-17 Εγκύκλιος ειδικότητας γενικών καθηκόντων στην Εκπαίδευση

Β

Read more ...

27-04-17 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

Α

Read more ...

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό 6

9

Read more ...

More Articles ...

 1. 11-04-17 Το ΦΕΚ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα
 2. Ενημέρωση σχετικά με το ν. 4452/2017
 3. 07-03-17 Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές
 4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α.) - Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις
 5. ΦΕΚ με τα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 545/22-2-2017)
 6. Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση 4μηνης άδειας άνευ αποδοχών
 7. 15-02-17 Δημοσιεύθηκε ο νόμος "Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις"
 8. Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224 τ.Α΄/2-12-2016) αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 9. Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό 1
 10. Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
 12. Τι ψηφίστηκε για τις άδειες εκπαιδευτικών που είναι γονείς 1
 13. Εργάσιμη μέρα οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ) 1
 14. 14-11-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου
 15. 10-11-16 Τι προβλέπεται για την φαρμακευτική αγωγή των μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
 16. 05-10-16 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α ́ 159)
 17. 22-09-16 Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύκειο
 18. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (ΦΕΚ) 4
 19. Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (νέες διευκρινήσεις)
 20. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα 1
 21. 13-07-16 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
 22. Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ 2
 23. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1
 24. 20-05-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ
 25. 18-05-16 Το ΦΕΚ για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού
 26. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού (το ΦΕΚ) 1
 27. 10-03-16 Πόσες μέρες μπορούν να διαρκούν οι σχολικές εκδρομές
 28. 02-03-16 Αναρρωτική άδεια και προϋπηρεσία αναπληρωτών
 29. 02-03-16 Διατάξεις για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών
 30. 26-02-16 Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τα μουσικά σχολεία
 31. Διάθεση, τροποποίηση διαθέσεων και ανάκληση διαθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου 1
 32. Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 1
 33. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ 1
 34. Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 37 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015(ΦΕΚ 164τ.Α’/4-12-2015): αλλαγές στις άδειες μόνιμων κι αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 35. Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1
 36. ΕΠΑΛ : Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ΑΟΘ και ΑΟΔΕ της Γ τάξης για το 2015-2016
 37. Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε όσους εργάστηκαν σε “προγράμματα Άθλησης για όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού” των Ο.Τ.Α. 1
 38. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) 3
 39. Τι αλλάζει στις άδειες (18/12/2015)
 40. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς για τη μισθολογική τους εξέλιξη 2
 41. Χρονική Ισχύς Ιατρικών Γνωματεύσεων 1
 42. 30-11-15 Υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου
 43. Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας για μείωση ωραρίου 1
 44. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (20/10/2015)
 45. 14-09-15 Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
 46. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)
 47. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος 1
 48. Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4250/2014)
 49. Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία Π/θμιας Εκπ/σης 2
 50. Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου 1
 51. Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015 −2016
 52. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο ΓΕΛ 1
 53. Σωστή λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών κατά της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς - Ενυπόγραφη Ενημέρωση 1
 54. Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου 1
 55. 30-06-15 Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών
 56. Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις 1
 57. Χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 1
 58. Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το Ν. 4325/2015
 59. Νέο πρόγραμμα σπουδών για Λατινικά και Χημεία της Γ Λυκείου 1
 60. Το ΦΕΚ για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 3
 61. 19-05-15 Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015
 62. Η Υ.Α. (ΦΕΚ) για την αξιολόγηση στην Α & Β Λυκείου 2
 63. Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών 5
 64. ΦΕΚ για την προαγωγή και την απόλυση στη Α & Β ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2
 65. Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1
 66. Β’ Σύλλογος Εκπ/κων Π.Ε.Ανατολικής Θεσσαλονίκης: πλήρης οδηγός για τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2
 67. Το ΦΕΚ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 1
 68. Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1
 69. Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/04/2015
 70. Οδηγίες διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα “Ψηφιακή Χαρτογραφία
Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα