Copyright 2021 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Εκπαιδευτικά Νέα απο την Βουλή

Αναφορά στη Βουλή του βουλευτή Βερναρδάκης κατά της Υπουργού Παιδείας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

2

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας,

 

Καταθέτω ενώπιόν σας την παρούσα αναφορά, για να σας γνωστοποιήσω μια μακρά –πλέον– σειρά ενεργειών απαξιωτικής αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αιτούμενος να επιληφθείτε του ζητήματος βάσει του θεσμικού σας ρόλου σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου και ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων.

 

Α. Στις 31 Αυγούστου 2020 κατέθεσα την υπ’ αριθ. 426 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με την οποία ζητούνταν από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων οι επιστημονικές εισηγήσεις της Επιτροπής των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις υγειονομικές προϋποθέσεις ασφαλούς επαναλειτουργίας των σχολείων ανά τη χώρα καθώς και τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων που αφορούσαν τη λήψη αποφάσεων για τη νέα σχολική χρονιά (2020 – 2021).

 

Η ως άνω Αίτηση παρέμεινε αναπάντητη – και μάλιστα αναιτιολόγητα – κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, ο οποίος στο άρθρο 133 παράγραφος 3 ορίζει ρητά ότι «ο Υπουργός οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης είτε να αποστείλει στη Βουλή τα ζητούμενα έγγραφα είτε να αναφέρει σ’ αυτήν τους λόγους για τους οποίους η κατάθεση όλων ή ορισμένων, ειδικά κατονομαζόμενων, δεν είναι δυνατή».

 

Β. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, εντός της οποίας η Υπουργός υποχρεούνταν να προβεί σε ενέργεια, κατέθεσα την υπ’ αρ.. 36 Επίκαιρη Ερώτηση στις 9 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Εισηγήσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της χώρας».

 

Κατά την προφορική συζήτηση της ως άνω Επίκαιρης Ερώτησης στη ΙΑ΄ Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της 19ης Οκτωβρίου 2020 ζήτησα επίμονα από την Υπουργό να γνωστοποιήσει, όπως οφείλει, το περιεχόμενο των εγγράφων που δεν απέστειλε στη Βουλή, δηλαδή των Εισηγήσεων και των Πρακτικών της Επιστημονικής Επιτροπής Λοιμωξιολόγων σχετικά την επαναλειτουργία των σχολείων και πιο συγκεκριμένα σχετικά με το ασφαλές όριο αποστάσεων μεταξύ των μαθητών καθώς και με τον αριθμό των μαθητών μέσα στις τάξεις.

 

 Η ίδια απάντησε ότι υπάρχουν πρακτικά, τα οποία θα κατατεθούν. Μάλιστα εμφανίστηκε να αναγιγνώσκει και αποσπάσματά τους ενώπιόν της Ολομέλειας, ενώ δεσμεύθηκε και έναντι του Προεδρεύοντος τη συνεδρίαση, ότι θα τα καταθέσει, όπως αποτυπώνεται και στα πρακτικά της εν λόγω Συνεδρίασης κατωτέρω:

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα απαντήσουμε, κύριε Βερναρδάκη.

 

Έρχομαι, λοιπόν, στο εξής. Τι λένε τα πρακτικά; Λένε: «Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, είναι εξαιρετικά σημαντική. Η παρουσία στο σχολείο είναι σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία για την απόκτηση νέων γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι δημιουργικές σχέσεις με τους μαθητές και τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική, συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η πλήρης λειτουργία του σχολείου», λένε οι ειδικοί, «είναι σημαντική και για τους εργαζόμενους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς», λένε οι ειδικοί «γίνεται με πλήρη λειτουργία των σχολείων. Ωστόσο άλλες μορφές λειτουργίας, για παράδειγμα η εξ αποστάσεως, η διαδικτυακή διδασκαλία σε συνδυασμό με εναλλάξ παρουσία στο σχολείο μέρους των μαθητών, μπορούν να απαιτηθούν αν τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβληθούν». Και ολοκληρώνει «Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τα ανωτέρω».

 

Θα απαντήσουμε αναλυτικότατα όπως προβλέπεται στην αίτηση κατάθεσης εγγράφων.

 

[…]

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά που είπατε εσείς, καταθέστε τις εισηγήσεις. Αφού διαβάσατε ένα κομμάτι της απόφασης πάει να πει ότι τα έχετε.

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα απαντηθεί, κύριε Πρόεδρε.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Καταθέστε τις στα Πρακτικά της Βουλής, ώστε να μπορέσουν όλα τα κόμματα να τα πάρουν, να ασκήσουν κριτική, να πούνε μπράβο. Δεν ξέρω τι θα πούνε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε για να κρατήσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

 

Γ. Μετά από όσα διημείφθησαν στην Ολομέλεια, στα πρακτικά της οποίας δεν κατατέθηκε κανένα έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, κατέθεσα την υπ’ αριθ. πρωτ. 131/22-10-2020 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων «Άσκηση τρίτου κοινοβουλευτικού μέσου για τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των εισηγήσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις ασφαλούς επαναλειτουργίας των σχολείων της χώρας», ώστε το Σώμα των βουλευτών και οι πολίτες να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των επίμαχων δημοσίων εγγράφων που τυγχάνουν ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για τη δημόσια υγεία αλλά αποκρύπτονται από το Κοινοβούλιο.

 

Ακολούθως η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αγνόησε για τρίτη φορά την κοινοβουλευτική υποχρέωση: δεν απάντησε στην Α.Κ.Ε., δεν κατέθεσε τα δημόσια έγγραφα που ζητήθηκαν και δεν αιτιολόγησε τη μη κατάθεσή τους, παρότι υποχρεούται από τον Κανονισμό της Βουλής.

 

Δ. Αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά επέδειξε η Υπουργός και επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 235/1157/29-10-2020 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων με την οποία της ζητήσαμε να καταθέσει την έγγραφη εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στη βάση της οποίας κατήργησε τα προγράμματα σπουδών Ιστορίας του έτους 2019 (πρόκειται για σύμφωνη γνωμοδότηση που δεσμεύει το αποφασίζον όργανο) καθώς και την επιστημονική αξιολόγηση των καταργούμενων προγραμμάτων εκ μέρους του ΙΕΠ. Η Υπουργός, αφού άφησε να παρέλθουν άπρακτοι 2,5 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοβουλευτικού μέσου, κατέθεσε στις 13-01-2021 κείμενο απάντησης που δεν καλύπτει τα αιτούμενα με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων και χωρίς καμία αιτιολόγηση για την προκλητική αγνόηση της ρητής προθεσμίας.

 

Ε. Τέλος, την 11η Δεκεμβρίου 2020 κατέθεσα την υπ’ αριθ. 401/2571 Ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Παιδείας. Το εν λόγω κοινοβουλευτικό μέσο περιείχε το αίτημα να κατατεθούν στο Κοινοβουλευτικό Σώμα αντίγραφα των συμβάσεων που συνήψε το Υπουργείο Παιδείας με την εταιρεία «CISCO Hellas ΑΕ» για την παροχή τηλεκπαίδευσης αλλά και τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία.

 

Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για συμβάσεις, η κατάθεση των οποίων είχε ήδη ζητηθεί από την Υπουργό Παιδείας άλλες δύο (2) φορές μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία με τα ακόλουθα κοινοβουλευτικά μέσα:

 

την αριθ. πρωτ. 5774/273/13-4-2020 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με θέμα «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικής εταιρείας – Κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων»

την αριθ. πρωτ. 349/9-11-2020 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών του ΚΙΝ.ΑΛ. με θέμα «Η κατάρρευση της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της εταιρείας CISCO»

Τα παραπάνω αιτήματα δεν απαντήθηκαν ποτέ από την Υπουργό Παιδείας. Οι διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής παραβιάστηκαν για πολλοστή φορά, οι αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας αγνοήθηκαν και η υποχρέωση για λογοδοσία έπεσε στο κενό. Από την ως τακτική αυτή δεν εξαιρέθηκε ούτε το αίτημα που κατέθεσα ο ίδιος για το συγκεκριμένο, όπως και για όλα τα ως άνω εκτεθέντα ζητήματα.

 

ΣΤ. Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5769/07-12-2020 επιστολή μου γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής τις παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής, στις οποίες προβαίνει η Υπουργός Παιδείας επισημαίνοντας ότι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που επιδεικνύει η Υπουργός Παιδείας σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις της, συνιστά κατάφωρη παραβίαση διατάξεων τόσο του Κανονισμού της Βουλής όσο και του Συντάγματος (άρθρο 69) που προβλέπουν, ότι η Κυβέρνηση υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής και οι Υπουργοί υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις, όποτε τους ζητηθούν.

 

Περαιτέρω η Υπουργός παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση κανόνες κοινοβουλευτικής δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των Βουλευτών ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη υποτίμηση και απαξίωση το θεσμό και τις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η διαρκής εκ μέρους της αψήφιση του θεσμικού πλαισίου συνιστά εμπαιγμό προς το κοινοβουλευτικό Σώμα και είναι δηλωτική περιφρόνησης προς τις θεμελιώδεις αρχές που το Σώμα υπηρετεί και πρεσβεύει.

 

Επειδή η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, διαθέτει κοινοβουλευτική ιδιότητα, ως εκλεγμένη Βουλεύτρια Βορείου Τομέα (Β1) Αθηνών,

 

Επειδή η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του Λαού προς το θεσμό του Κοινοβουλίου συναρτάται έντονα από την κοινοβουλευτική συμπεριφορά των Βουλευτών και από το βαθμό δέσμευσής τους ως προς την τήρηση κανόνων,

 

Επειδή αποτελεί απαίτηση των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών να υφίσταται διαφάνεια και λογοδοσία εκ μέρους των Βουλευτών, καθώς ασκούν δημόσια εξουσία στη βάση της αντιπροσωπευτικής εντολής,

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους

 

Σας ζητώ να επιληφθείτε του θέματος με λήψη πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου προς το σκοπό της προάσπισης του κύρους του Κοινοβουλευτικού θεσμού και έργου.

 

Ο αναφέρων βουλευτής

 

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα