Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

……. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ……………….

        Ταχ.Δ/νση :           

                                                  

        Πληροφορίες :      

        Τηλέφωνο :          

        FAX :                     

                               

 

 

   Χανιά, 00-00-2014

   Αριθμ. Πρωτ.:

 

 

 

                    ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση»

 

                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ …….  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ……………………..

 

Έχοντας υπόψη:

1.)           Το άρθρο 54, του Ν. 3528/07, «Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας».

2.)           Το άρθρο 55, του Ν. 3528/07, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, του Ν. 4210/2013, «Χορήγηση αναρρωτικής άδειας».

3.)           Το άρθρο 56, του Ν. 3528/07, «Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας» και το άρθρο 3, του Ν. 4210/2013.

4.)           Τη, με αρ. πρωτ: Φ. 351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ), Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

5.)           Τη, με αριθμ.: Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ1340/Τβ’/16-10-2002) Υ.Α, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με αρ. Φ.353.1/20/153324/Δ1/25-09-2014, Υ.Α., (ΦΕΚ 2648/ β’/7-10-2014).

6.)           Την, από 00-00-2014, αίτηση της εκπαιδευτικού κ. ………………. του …………., με την οποία αιτείται αναρρωτικής άδειας …………… (00) ημερών.

7.)           Τη, με ημερ: 00-00-2014, ιατρική γνωμάτευση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

    Χορηγούμε στην κ. ……………….. του ………….., νηπιαγωγό του ….. Νηπιαγωγείου ……………,  0/ήμερη αναρρωτική άδεια απουσίας με αποδοχές, από 00-00-2014 έως 00-00-2014.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :

Ενδιαφερόμενο/η  εκπ/κό

… Νηπ. …………….

Π.Μ – Δ/νση Π.Ε. Χανίων

 

 

f t g m

Τα τελευταία νέα

Τα πιο δημοφιλή