ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. Φ.3/583/122484/Γ1/05-09-2013 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνση Σπουδών  Π.Ε. / Τμήμα Α΄Κοινοποιούμε εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, η οποία παρέχει βασικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων, για το σχολικό έτος 2013-14.

Το Εκπαιδευτικό Περισκόπιο υποστηρίζει την Ελληνική Ζωντανή Τηλεόραση

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κατασκευές τελευταίας τεχνολογίας απο την HELLAS ON MEDIA

Designed by Platanias.com

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at mixmedya.com