ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. Φ.3/583/122484/Γ1/05-09-2013 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνση Σπουδών  Π.Ε. / Τμήμα Α΄Κοινοποιούμε εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, η οποία παρέχει βασικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων, για το σχολικό έτος 2013-14.

Το Εκπαιδευτικό Περισκόπιο υποστηρίζει την Ελληνική Ζωντανή Τηλεόραση

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κατασκευές τελευταίας τεχνολογίας απο την HELLAS ON MEDIA

Designed by Platanias.com