Σπουδές στο εξωτερικό

74 Υποτροφίες στο εξωτερικό

Created: Sunday, 26 April 2015 10:27
Hits: 2523

Στους παρακάτω συνδέσμους

μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 

Επιστήμες Μηχανικών (20 θέσεις)

1

PhD student in formal program verification

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 31/5/2015

2

Environmental and host effects on infant gut microbiome development

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 30/6/2015

3

Doctoral Student in Fracture of Sea Ice

Aalto University

Finland

DeadLine : 29/5/2015

4

PhD Position – Transport properties of doped and undoped CNT yarn

CEA Tech

France

5

PhD Position – Electricity storage process based on high efficiency thermodynamical cycle and high temperature thermal energy storage

CEA Tech

France

6

PhD Student

Max Planck Institute for Dynamic of Complex Technical Systems

Germany

DeadLine : 15/5/2015

7

Postdoc in Bioinformatics/Biostatistics - Division of Computational Genome Biology

DKFZ - German Cancer Research Center

Germany

DeadLine : 6/5/2015

8

Postdoctoral Scientist - Physics, Electrical Engineering or related disciplines

Helmholtz-Zentrum Berlin

Germany

9

Modeling, optimization and control of energy systems

Università degli Studi del Sannio

Italy

DeadLine : 20/5/2015

10

Fabrication and characterization of devices, electronic circuits and bio-sensors based on organic semiconductors

CNR - Istituto SPIN.

Italy

DeadLine : 7/5/2015

11

PhD candidate in Security and Dependability

University of Luxembourg

Luxembourg

DeadLine : 30/6/2015

12

Post-doc: Research & Design for Seamless Mobility Experiences

Delft University of Technology

Netherlands

DeadLine : 4/5/2015

13

PhD position: Hybrid nanophotonics for ultrafast quantum optics

Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM)

Netherlands

DeadLine : 1/7/2015

14

Two PhD positions in Deploying Very Large Software Systems in Heterogeneous Cloud Ecosystems (1,0 FTE for each position)

Utrecht University

Netherlands

DeadLine : 31/5/2015

15

2015 Chosun University International Postdoctoral Fellowship in Computer Systems Lab

Chosun University

South Korea

DeadLine : 6/5/2015

16

OPITO Piper Alpha Memorial MSc Safety Scholarship in UK, 2015

University of Aberdeen

United Kingdom

DeadLine : 29/5/2015

17

PhD Studentship in Mechanical Engineering

Cardiff University

United Kingdom

DeadLine : 31/5/2015

18

Research Fellow - Building Physics

Cardiff University

United Kingdom

DeadLine : 15/5/2015

19

Research Fellow - Ultra-High Field MRI Physics

University of Nottingham

United Kingdom

DeadLine : 8/5/2015

20

Engineering: Fully-funded PhD Studentship in UK, 2015-2016

Swansea University

United Kingdom

DeadLine : 18/5/2015

Επιστήμη Πληροφορικής (7 θέσεις)

1

PhD student in formal program verification

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 31/5/2015

2

Environmental and host effects on infant gut microbiome development

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 30/6/2015

3

Postdoctoral Position - Systems Biology of X-inactivation

Max Planck Institute for Molecular Genetics

Germany

4

Postdoc in Bioinformatics/Biostatistics - Division of Computational Genome Biology

DKFZ - German Cancer Research Center

Germany

DeadLine : 6/5/2015

5

PhD candidate in Security and Dependability

University of Luxembourg

Luxembourg

DeadLine : 30/6/2015

6

Two PhD positions in Deploying Very Large Software Systems in Heterogeneous Cloud Ecosystems (1,0 FTE for each position)

Utrecht University

Netherlands

DeadLine : 31/5/2015

7

2015 Chosun University International Postdoctoral Fellowship in Computer Systems Lab

Chosun University

South Korea

DeadLine : 6/5/2015

Οικονομικές Επιστήμες (3 θέσεις)

1

Doctoral Researcher in the Field of Innovation Management, Economics of Innovation

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 7/6/2015

2

2015 IBS Kamel Scholarship for Women in Business

Aalto University

Finland

DeadLine : 1/8/2015

3

PhD position "Entrepreneurship, Structural Change and Regional Growth in the EU" (1,0 FTE)

Utrecht University

Netherlands

DeadLine : 10/5/2015

Νομικές Επιστήμες (1 θέση)

1

PROCESS EXECUTIVE AND NEW TECHNOLOGIES

Dipartimento di Diritto Ecnomia MAnagement e Metodi Quantititati dell'Università degli Studi del Sannio

Italy

DeadLine : 14/5/2015

Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)

1

Part-time (80%) post-doctoral assistant

Ghent University

Belgium

DeadLine : 5/5/2015

2

Associate Research Fellow - Pharmacological Chemistry

University of Exeter

United Kingdom

DeadLine : 12/5/2015

Επιστήμες Ζωής (25 θέσεις)

1

The neural basis of the time dynamics of emotions in relation to well-being and vulnerability to depression

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 31/5/2015

2

Environmental and host effects on infant gut microbiome development

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 30/6/2015

3

Postdoctoral Fellow

University of Turku

Finland

DeadLine : 30/5/2015

4

Postdoctoral Fellow at EMBL

European Molecular Biology Laboratory

France

DeadLine : 17/5/2015

5

PHD Student Position

Fraunhofer IBMT, Sankt Ingbert

Germany

DeadLine : 15/5/2015

6

Postdoctoral Position - Systems Biology of X-inactivation

Max Planck Institute for Molecular Genetics

Germany

7

PhD Position - Nematology / Microbial Ecology

Julius Kühn-Institut

Germany

DeadLine : 24/5/2015

8

Postdoctoral Position - Neuroscience

Hungarian Academy of Sciences

Hungary

9

Post Doctoral Research Fellow Level 2 (PD2) PD2 / FH / 0415

Teagasc

Ireland

DeadLine : 5/5/2015

10

Molecular and cellular mechanisms of stress response

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dip. di Scienze Biomolecolari

Italy

DeadLine : 18/5/2015

11

SHOX gene inactivation by CRSPR technique and possibile benefits for the study of idiopathic short stature

Università degli Studi

Italy

DeadLine : 19/5/2015

12

Role in the skeletal muscle regeneration of myomiRNAs in human satellite cells derived from elderly”

Università degli Studi

Italy

DeadLine : 19/5/2015

13

PhD position - More roses for less: Balancing between crop growth, fungal diseases and energy use in greenhouses

Wageningen University

Netherlands

14

PostDoc - Inflammation Biology

Oslo University Hospital

Norway

15

Postdoctoral Research Fellows in Molecular Biology and Biochemistry (ref no 2015/5112)

University of Oslo

Norway

DeadLine : 13/5/2015

16

PhD position in molecular plant pathology

Bioforsk

Norway

DeadLine : 11/5/2015

17

Postdoctoral Scholarship - Neural Networks

Uppsala University

Sweden

18

Post-doctoral Research Fellow - Experimental Cardiovascular Research

Lund University

Sweden

DeadLine : 16/5/2015

19

Postdoctoral Position - Group Matthias

FMI - Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research

Switzerland

DeadLine : 25/5/2015

20

Design and manufacturing of implantable 3D polymer devices for prevention and treatment of Cataract (SAEED_U15UEA)

University of East Anglia

United Kingdom

DeadLine : 31/5/2015

21

Research Associate - Translational Stem Cell Technology & Automation

University of Nottingham

United Kingdom

DeadLine : 21/5/2015

22

Interdisciplinary Research Fellow - Plant Sciences and the Built Environment

Aberystwyth University

United Kingdom

DeadLine : 13/5/2015

23

Postdoctoral Research Assistant

University of Dundee

United Kingdom

DeadLine : 22/5/2015

24

Deploying durable yellow rust resistance in African wheat (UAUY_J15SFA)

University of East Anglia

United Kingdom

DeadLine : 15/5/2015

25

Postdoc - Stem Cell Biology

University of Texas MD Anderson Cancer Center

United States

Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)

1

PhD position - More roses for less: Balancing between crop growth, fungal diseases and energy use in greenhouses

Wageningen University

Netherlands

Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)

1

Postdoctoral Researcher in the project “Democratic Secrecy: A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Governance”

Leiden University

Netherlands

DeadLine : 15/5/2015

2

PhD candidate in the project “Democratic Secrecy: A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Governance”

Leiden University

Netherlands

DeadLine : 15/5/2015

Θετικές Επιστήμες (35 θέσεις)

1

Doctoral student in the area of Algebra - 2015BAPFWETEF134

University of Antwerp

Belgium

DeadLine : 1/6/2015

2

Defect engineered double metal cyanide (DMCs) for catalysis – Marie Sklodowska-Curie European Training Network

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 20/7/2015

3

Part-time (80%) post-doctoral assistant

Ghent University

Belgium

DeadLine : 5/5/2015

4

Environmental and host effects on infant gut microbiome development

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 30/6/2015

5

Postdoc position (ref: ISBA/2015/04/01)

Université Catholique de Louvain (UCL)

Belgium

DeadLine : 31/5/2015

6

Understanding and utilizing linker mobility in metal-organic frameworks – Marie Sklodowska-Curie European Training Network

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 20/7/2015

7

Postdoctoral Fellow - Hydrothermal Liquefaction of Biomass

Aarhus University

Denmark

8

Postdoctoral Fellow - Hydrothermal Liquefaction of Biomass

Aarhus University

Denmark

9

Doctoral Student in Fracture of Sea Ice

Aalto University

Finland

DeadLine : 29/5/2015

10

PhD Position – Transport properties of doped and undoped CNT yarn

CEA Tech

France

11

PhD Position – Electricity storage process based on high efficiency thermodynamical cycle and high temperature thermal energy storage

CEA Tech

France

12

Post-doctoral fellowship at the MSC laboratory

Paris Diderot University

France

DeadLine : 1/6/2015

13

Postdoctoral Fellow at EMBL

European Molecular Biology Laboratory

France

DeadLine : 17/5/2015

14

PHD Student Position

Fraunhofer IBMT, Sankt Ingbert

Germany

DeadLine : 15/5/2015

15

Postdoctoral Position - Systems Biology of X-inactivation

Max Planck Institute for Molecular Genetics

Germany

16

Postdoc in Bioinformatics/Biostatistics - Division of Computational Genome Biology

DKFZ - German Cancer Research Center

Germany

DeadLine : 6/5/2015

17

Postdoctoral Scientist - Physics, Electrical Engineering or related disciplines

Helmholtz-Zentrum Berlin

Germany

18

Post Doctoral Research Fellow Level 2 (PD2) PD2 / FH / 0415

Teagasc

Ireland

DeadLine : 5/5/2015

19

PhD position: Hybrid nanophotonics for ultrafast quantum optics

Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM)

Netherlands

DeadLine : 1/7/2015

20

PhD position: Manipulating chiral magnetism with individual atoms

Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM)

Netherlands

DeadLine : 1/7/2015

21

Postdoc Supramolecular Colloids

Eindhoven University of Technology (TU/e)

Netherlands

DeadLine : 10/5/2015

22

PhD: Design Of Functional Microtubule Machines

Delft University of Technology

Netherlands

DeadLine : 1/5/2015

23

PhD position - More roses for less: Balancing between crop growth, fungal diseases and energy use in greenhouses

Wageningen University

Netherlands

24

PhD position "Entrepreneurship, Structural Change and Regional Growth in the EU" (1,0 FTE)

Utrecht University

Netherlands

DeadLine : 10/5/2015

25

Postdoctoral Research Fellows in Molecular Biology and Biochemistry (ref no 2015/5112)

University of Oslo

Norway

DeadLine : 13/5/2015

26

Postdoctoral Research Fellowship in pharmacoepidemiology and biostatistics (ref no 2015/4927)

University of Oslo

Norway

DeadLine : 4/5/2015

27

PostDoc Position - Nanoparticle Self-Assembly

Chalmers University of Technology

Sweden

DeadLine : 30/5/2015

28

PostDoc Position in Climate Modeling (80-100%)

ETH Zurich

Switzerland

DeadLine : 28/5/2015

29

Design and manufacturing of implantable 3D polymer devices for prevention and treatment of Cataract (SAEED_U15UEA)

University of East Anglia

United Kingdom

DeadLine : 31/5/2015

30

Postdoctoral Research Associate

ThUniversity of Liverpool

United Kingdom

DeadLine : 15/5/2015

31

Research Fellow - Ultra-High Field MRI Physics

University of Nottingham

United Kingdom

DeadLine : 8/5/2015

32

Associate Research Fellow - Pharmacological Chemistry

University of Exeter

United Kingdom

DeadLine : 12/5/2015

33

Engineering: Fully-funded PhD Studentship in UK, 2015-2016

Swansea University

United Kingdom

DeadLine : 18/5/2015

34

Research Associate in Statistics/Epidemiology

University of Bristol

United Kingdom

DeadLine : 17/5/2015

35

Marie Curie ER Research Fellow: Hierarchical Self-Assembly of Polymeric Soft Systems

University of Cambridge

United Kingdom

DeadLine : 30/4/2015

Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)

1

Teacher's Role in the Construction of Learning Environments

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dip. di Scienze dell'Uomo

Italy

DeadLine : 18/5/2015

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 θέσεις)

1

The neural basis of the time dynamics of emotions in relation to well-being and vulnerability to depression

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 31/5/2015

2

Emotion dynamics and psychological well-being

KU Leuven

Belgium

DeadLine : 25/5/2015

3

Postdoctoral Researcher – Finno-Ugrian (Uralic) studies

University of Helsinki

Finland

DeadLine : 18/5/2015

4

Postdoctoral Researcher in the project “Democratic Secrecy: A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Governance”

Leiden University

Netherlands

DeadLine : 15/5/2015

5

PhD research fellowship in diachronic linguistics (Traces of History) ref no 2015/5219

University of Oslo

Norway

DeadLine : 7/5/2015

6

English Literature: Fully Funded PhD Studentship: Dylan Thomas: Researching the New Notebook

Swansea University

United Kingdom

DeadLine : 30/6/2015

Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)

1

PhD position in ‘Inherited Metabolic Diseases

Academic Medical Center (AMC)

Netherlands

DeadLine : 21/5/2015

 

ΕΔΩ

 

 

Πηγη: Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ